Iesnieguma paraugs

LEJUPIELĀDĒT  IESNIEGUMU

Biedrībai „ VĀRAVA”

Reģ.Nr.50008158241

No Jāņa Bērziņa

Dzīves vieta: P.Stradiņa 99,

Viesītes pagasts, Viesītes novads

Iesniegums.

Pamatojoties uz biedrības „ VĀRAVA” statūtu 4. nodaļas  4.1. punktu, lūdzu uzņemt mani biedrībā „ VĀRAVA”. Apņemos ievērot biedrības „ VĀRAVA” statūtus un pildīt valdes lēmumus.

Jānis Bērziš                                                                   ——————————–  paraksts

05.02.2013

PARAUGS

Atbildēt